Κυριακή, 7 Ιουνίου 2009

114 ΜΕΡΕΣ ΑΠΕΡΓΙΑΣ ΠΕΙΝΑΣ

Απίστευτο μοιάζει 114 μέρες ένας πολίτης νά λειώνει στό κέντρο της Αθήνας σέ πολιτική απεργία πείνας καί νά μήν κουνιέται φύλλο.
Προβάλει ατομικά καί συλλογικά αιτήματα, εκθέτει, προτείνει, αγωνίζεται.Τό εύκολό "αλλοθι" γιά όλους ,πολιτικούς ΜΜΕ κλπ είναι η αμφισβήτηση.
-Στήν αρχή αμφισβητήθηκε τό δίκιο του.
-Τώρα αμφισβητείται η αλήθεια της απεργίας πείνας!
Aντικειμενική απόδειξη ότι κάνει πραγματική Απεργία Πείνας είναι η εργαστηριακή απεικόνηση τού επιπέδου τών ολικών λευκωμάτων στό αίμα του όπως καί τής αιμοσφαιρίνης, τά οποία συνεχώς έχουν κατιούσα πορεία καί βρίσκονται κάτω από τά κατώτατα φυσιολογικά όρια.

Παθολογικές τιμές βιοχημικών καί αιματολογικών εξετάσεων στίς 3/6/09

1.Oλικά Λευκώματα ορού: 5.8 gr/dl (Φυσιολογικές Τιμές 6.4-8.3 gr/dl )

2.Αιμοσφαιρίνη (HGB) : 13.3 gr/dl (Φυσιολογικές Τιμές 14.0-17.5 gr/dl )

3.Χολερυθρίνη Αμεση: 0.3 mg/dl (Φυσιολογικές Τιμές 0- 0.2 mg/dl )

Κλινική εξέταση

Απώλεια Βάρους: 37 kg.

Αρτηριακή πίεση 100/75 ,Σφύξεις 95/min HΚΓ κ.φ.

Ο Θεόδωρος Τενέζος εμφανίζει από 4ημέρου επεισόδια μυικών σπασμών.

Τού έχει δοθεί από μηνός αγωγή μέ βιταμίνες Β1,Β6,Β12 τήν οποία δέν είναι γνωστό άν λαμβάνει.

Οί λοιπές εξετάσεις βρίσκονται μέσα σέ ανεκτά όρια.

- από τό σύνολο τών εξετάσεων δέν υπάρχει ένδειξη σοβαρού επηρεασμού της λειτουργίας των ζωτικών του οργάνων μέχρι τίς 3-6-2009.

Εκτιμάται όπως ο Απεργός Πείνας πρέπει νά εξετασθεί καί νά εκτιμηθεί κλινικά καί πιθανόν περαιτέρω εργαστηριακά από ειδικούς άλλων ειδικοτήτων, όπως ειδικό παθολόγο καί νευρολόγο.

Η ιατρικές αυτές εκτιμήσεις θά πρέπει νά γίνουν προκειμένου νά προφυλαχθεί η υγεία του από ανήκεστες βλάβες καί νά αποφευχθούν αυθαίρετες ,μή επιστημονικές ερμηνίες της εμφανιζόμενης αντίστασης τού οργανισμού του σέ συνθήκες παρατεταμένης ασιτίας.

Mέ βάση τά παραπάνω αληθινά στοιχεία, κανένα άλλοθι, καμμία δικαιολογία δέν μπορεί νά σταθεί γιά τήν στάση όλων.Πολιτείας, ΜΜΕ κλπ.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου